Ευχαριστήρια Επιστολή Αντιστράτηγου YI ε.α Σπυρίδων Γεωργακή

Ευχαριστήρια Επιστολή Αντιστράτηγου YI ε.α Σπυρίδων Γεωργακή

“Πριν λίγες ημέρες γνωρίστηκα μέσω fb με τον επεμβατικό καρδιολόγο Κύριον Αναστάσιον Μίλκα του ΠΝ, ο οποίος είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει για να δω το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Βοστανείου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, όπου προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του κάθε Τρίτη όλον τον χρόνο, χειμώνα-καλοκαίρι.

Γνώρισα έναν από τους πιο ευγενείς ανθρώπους, που έχω συναντήσει στον βίο μου. Σε ένα άρτιο οργανωμένο τμήμα με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ο Κύριος Μίλκας προσφέρει αυτό, που άριστα γνωρίζει, στους Λέσβιους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού με ανθρωπιά και καλοσύνη. Εντύπωση μου έκανε ο τρόπος που μιλούσαν για τον Κύριο Μίλκα οι συνάδελφοί του και οι συνεργάτες του αναγνωρίζοντας την προσφορά του. Μία ιατρική προσφορά, η οποία όμως είναι συγχρόνως και πατριωτική-εθνική.

Αγαπητέ Κύριε Μίλκα να σας έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσετε να προσφέρετε.”