Διακρίσεις Δρ. Αναστάσιου Μίλκα M.D. PhD

  • 1ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο 2018.
  • 1ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας.
  • 3ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας.

Βραβεία

1ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2018.

1ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2018.

1ο Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας.

3ο Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής εργασίας στο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας.