Εξειδίκευση στο Νοσοκομείο OLV των Βρυξελλών του Βελγίου

Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Αναστάσιος Μίλκας M.D. PhD

O ιατρός Αναστάσιος Μίλκας εξειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο OLV των Βρυξελλών του Βελγίου για χρονικό διάστημα 2.5 ετών υπό την επίβλεψη του διεθνούς φήμης καρδιολόγου Bernard De Bruyne και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεμβατικής καρδιολογίας Emanuele Barbato.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του στο εξωτερικό πιστοποιήθηκε με Certificate of Excellence από την Ευρωπαϊκή καρδιολογική εταιρεία στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας.

Κύριο αντικείμενο της εξειδίκευσης του αποτέλεσε η φυσιολογία των στεφανιαίων αγγείων και η ενδαγγειακή απεικόνιση.

Σκοπός της μετεκπαίδευσης αυτής είναι η κατάλληλη επιλογή ασθενών με στεφανιαία νόσο που χρήζουν επεμβατικής επαναγγείωσης με στόχο την βελτιστοποίηση των επεμβατικών πράξεων στα στεφανιαία αγγεία.