50 επεμβάσεις στο δίμηνο λειτουργίας του Αιμοδυναμικού