Λειτουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το υπ. Άμυνας

Ευχαριστήρια Επιστολή Διοικητή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Ευχαριστήρια Επιστολή Διοικητή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στη Μυτιλήνη

σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η λειτουργία του Εργαστηρίου είναι σημαντική για τους κατοίκους της Λέσβου καθώς συμβάλλει :

  • στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • στην άμεση πρόσβαση των κατοίκων της Λέσβου σε εξειδικευμένες, υψηλής σπουδαιότητας υπηρεσίες υγείας
  • στη μείωση της ταλαιπωρίας και την εξάλειψη της οικονομικής επιβάρυνσης λόγω μετακίνησης των ασθενών εκτός νήσου
  • στη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς στον πληθυσμό της νήσου και των επισκεπτών της
  • Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης θα αναδειχθεί σε Κέντρο Αναφοράς για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και θα συμβάλει στην υγειονομική αυτάρκεια του ακριτικού μας νησιού

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της στόχευσης της Διοίκησης σε ενέργειες ουσιαστικής αναβάθμισης-βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι συνεχώς βελτιούμενες, προσβάσιμες από όλους τους πολίτες και οικονομικά βιώσιμες, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ίαση και τη φροντίδα, καθώς και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ασθενών, δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.